miRNA mimics和inhibitor的NC可以共用吗?

miRNA mimics和inhibitor的NC可以共用吗?

By 云梦 at 2023-12-22
0人收藏 • 313人看过


1 个回复 | 最后更新于 2023-12-22
梧桐树下
2023-12-22
#1

mimics是双链,inhibitor是单链,所以mimics NCinhibitor NC本质上还是有区别的,一般情况下不能共用。


登 录