mir的模拟完和抑制物分成熟体前体吗?

mir的模拟完和抑制物分成熟体前体吗?

By lifangtang at 2022-03-22
0人收藏 • 667人看过

mir的模拟完和抑制物分成熟体前体吗?

1 个回复 | 最后更新于 2022-03-22
momo
2022-03-22
#1

通常都是用的mir成熟体的模拟物,用转染试剂转染。


登 录